Hakkımızda

GSO TİCARET ELÇİLERİ PROJESİ

NEDEN TİCARET ELÇİLERİ?

Son dönemin ekonomik verilerini ve gelişimini dikkate aldığımızda; çeşitli dönemlerde ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik durgunluklara rağmen Gaziantep’in her zaman ülkemizin üretim, istihdam ve ihracat gücünün üzerinde bir performans sergileyen bir şehir olduğu görülmektedir. Ortaya konan bu ortalama üstü başarıya rağmen, Gaziantep’te faaliyet gösteren KOBİ niteliğindeki birçok işletmenin dış ticaret konusunda yaşamış oldukları sorunlar, hızlı gelişimin önünde bir tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır.

İşletmelerin yaşamış olduğu altyapı eksikliklerinin yanında, potansiyel pazarlarla iletişim kurma, kültür farklılıklarını yönetme ve dil becerilerindeki eksiklikleri de önemli sorunlar arasında yer almaktadır.

Gaziantep Sanayi Odası olarak geliştirdiğimiz proje aracılığıyla Gaziantep’te eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerimiz ile faaliyet gösteren işletmelerin bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Yapılacak olan eşleştirme faaliyetleri ve işbirliği çalışmaları sonucunda Gaziantepli firmaların global pazarlar, tedarikçiler veya partnerler bulmaları sağlanırken, yabancı uyruklu öğrenciler de kendilerini geliştirme, ülkemizi ve şehrimizi daha yakından tanıma fırsatı elde edeceklerdir.

PROJE FAALİYETLERİ

Gaziantep’te öğretim gören yabancı uyruklu öğrencilerin akademik, ülke ve lisan bilgileri ile GSO’ya kayıtlı ihracatçı firmaların tecrübeleri eşleştirilerek karşılıklı kazanım ilişkisinin kurulması sağlanacaktır.

Bu bağlamda yabancı uyruklu öğrencilerin, doğup büyüdükleri ülkeleri temsilen odamızın ticaret elçisi projesine katılmaları ve projeye katabilecekleri yetkinlikler dahilinde firmalarımıza katkı sağlamaları amaçlanmaktadır.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE SUNULACAK SEÇENEKLER

 

Menü